Stowarzyszenia

Łęczyńskie stowarzyszenie wyrównywania szans

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie” ~ M. Grzegorzewska

W naszej szkole od 2001 roku  aktywnie działa Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans. Jego głównym zadaniem jest pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu oraz działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.

Logo:

Skład Zarządu:

Główne zadania stowarzyszenia:

  1. Pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
  2. Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
  3. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci.
  4. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
  5. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
  6. Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub zagrożonych patologią.
  7. Prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji.
  8. Propagowanie idei wolontariatu.
  9. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej działalności.

Zrealizowane projekty:

2019 rok

15.11.2019r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „JESTEM SOBĄ” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVIII Olimpiada Integracyjna.

16.11.2018r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „WSZYSCY RAZEM” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVII Olimpiada Integracyjna.

17.11.2017r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „DASZ RADĘ” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVI Olimpiada Integracyjna.

10.11.2016r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „NIE DAJ SIĘ” –  Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XV Olimpiada Integracyjna

06.11.2015r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „JA, TY – MY” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński,  XIV Olimpiada Integracyjna.

21.11.2014r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Podziel się … Sobą” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XIII Olimpiada Integracyjna.

15.11.2013r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Dwa szczęścia – jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – dawać szczęście innym” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XII Olimpiada Integracyjna.

26.01.2012 r. – zorganizowano i współfinansowano II edycję Koncertu Młodych Talentów.

Prowadzenie świetlicy profilaktyczno wychowawczej – realizację zadania rozpoczęto od 01.02.2012 r. w oparciu o środki pozyskane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminy Łęczna.

21.02.2012 r. – Konferencja zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans pod hasłem „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie.

17.05.2012 r. – organizacja finału IX wojewódzkiego konkursu o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Nie lękajcie się świętości”.

26.10.2012r. – organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XI Olimpiada Integracyjna.

02.03.2011 r. – I edycja Koncertu Młodych Talentów.

17  maja 2011 r. – VIII Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Piękno tej ziemi skłania mnie…”.  Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej.

02.06.2011 r.  przeprowadzenie i współfinansowanie ze środków własnych konkursu „Śpiewająca klasa”.

26.10.2011 r. –  organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Pomaluj mój świat” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński – X Olimpiada Integracyjna

0d 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. – Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans realizuje zajęcia edukacyjne  w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Łęczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL.09.01.02-06-440/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Zajęcia są prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

14 maja 2010 r. – VII Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle IIpod hasłem „ Jesteście przyszłością i nadzieją tego świata”.  Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej .

17.11.2010 r. – organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego  pod hasłem „Poznaj, zrozum, pomóż …” –  IX Olimpiada Integracyjna.  Projekt współfinansowany przez Gminę Łęczna i Powiat Łęczyński.

15 maja 2009 r. – VI Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Wielki Pielgrzym Miłości”. Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej.

19.11.2009 r. – organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni” – VIII Olimpiada Integracyjna. Projekt sfinansowany przez Gminę Łęczna, Powiat Łęczyński oraz wkład własny ŁSWSz.

16 maja 2008 r. – V Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Przyjaciel dzieci”. Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i SP nr 4 w Łęcznej.

18.11.2008 r.– organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo …, owocowo…., jarzynowo…” – Gmina Łęczna i ŁSWSz.

16 maja 2007 r. – IV Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Myśląc Ojczyzna…” Dotację na realizację zadania pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Powiatu Łęczyńskiego.

19.11.2007 r.– organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Z Kubusiem Puchatkiem zwyciężaj siebie!”- Gmina Łęczna i ŁSWSz.

14.11.2006 r.– organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „W życiu ważny jest nie tylko triumf…” – Gmina Łęczna, ŁSWSz.

07.12.2005 r. – organizacja otwartej olimpiady sportowej dla dzieci i młodzieży będących uczniami klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Zwyciężaj siebie”- sponsorzy: Gmina Łęczna, ŁSWSz.

02.12.2004 r.– organizacja IV Olimpiady Integracyjnej pod hasłem „Integracja w oczach dzieci” –  sponsorzy: Gmina Łęczna, ŁSWSz.

Skip to content