Rada Rodziców

Rada Rodziców

Organ ten od początku istnienia naszej placówki stał się ważnym filarem wspierającym działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą liczyć w swych przedsięwzięciach na aktywną pomoc trójek klasowych.

Radę Rodziców stanowili i stanowią ludzie bezinteresownie oddani swojej działalności społecznej i otwarci na nowe wyzwania. Ich praca to nie jednorazowe akcje, ale całoroczna, prężna działalność. Zbierają fundusze pieniężne oraz organizują imprezy dochodowe. Zgromadzone środki finansowe każdorazowo przeznaczają na bieżące potrzeby szkoły.

Zarząd Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

w roku szkolnym 2024/2025

 

Przewodniczący – Andrzej Roczon

Za-ca przewodniczącego – Emil Dobosz

Sekretarz – Ewa Wrońska

Skarbnik – Marta Niewiadomska

Członek Zarządu – Edyta Jakielaszek

Członek Zarządu – Ilona Klecha

Członek Zarządu – Olga Drozd

Członek Zarządu – Marlena Staszewska

Członek Zarządu – Iga Klimkiewicz-Zawisza

Komisja Rewizyjna – Aleksandra Głowienka

Komisja Rewizyjna – Aleksandra Osypiuk

Komisja Rewizyjna – Aleksandra Walas

Składki na fundusz Rady Rodziców wynoszą:

  • 50 zł – pierwsze dziecko,
  • 40 zł – drugie dziecko
  • 0 zł – następne dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej


Nr konta Rady Rodziców:
84 8741 0004 0040 1764 2000 0010

 W razie wpłaty na konto Rady Rodziców w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

Dyżury Zarządu odbywają się
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach: 1700 – 1800

 

Kontakt:
E-mail:  rada_rodzicow@sp4leczna.pl

Skip to content