Program Laboratoria Przyszłości

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Zakupiony sprzęt jest od września wykorzystywany na informatyce i technice oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in. kółka fotograficzno – medialnego, a także podczas organizacji uroczystości szkolnych. W naszych planach mamy szkolenia nauczycieli przedmiotowców, wówczas pozyskane sprzęty urozmaicą kolejne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne.

Zachęcamy do oglądania materiałów dokumentujących pracę naszych uczniów
z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości.

Skip to content