Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

Powstanie szkoły - 9 października 1993 r.

Pomysł powstania szkoły zrodził się już w maju 1990 roku. Zawiązała się wtedy grupa inicjatywna, która chciała powołać Fundację na Rzecz Budowy Szkoły. 3 maja 1990 roku fundacja rozpoczęła działalność. Po pewnym czasie przekształciła się ona w Komitet Budowy Szkoły nr 4. 9 września 1992 Rada Miasta podjęła uchwałę nr 24/189/92 dotyczącą budowy Szkoły Podstawowej nr 4
w Łęcznej. W marcu 1993 rozpoczęły się prace budowlane. Szkoła była budowana etapami. Oddanie do użytku pierwszego segmentu nastąpiło 31 sierpnia 1993 roku. 1 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1993/1994, ale już 2 września udało się rozpocząć zajęcia lekcyjne w nowym budynku. Do szkoły uczęszczało wówczas 829 uczniów, rozmieszczonych w 28 oddziałach (klasy I – VI). Zajęcia odbywały się w 14 salach lekcyjnych. Oficjalne przekazanie budynku miało miejsce 9 października 1993 roku. Dzień ten ogłoszony został Świętem Szkoły. Rok później, 25 listopada 1994 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku segmentu B. W trzecią rocznicę istnienia szkoły, 9 października 1996 przekazano nowo wybudowany segment D z 16 salami lekcyjnymi.

Rozwój i modernizacja

W kolejnych latach istnienia szkoły rosła ilość uczniów, aż do roku szkolnego 1998/1999, kiedy była najwyższa (1662 uczniów). Od tego roku ilość uczniów maleje. Pierwsze klasy integracyjne powstały w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98, a sportowe w rok później.

W 1994 roku szkoła zakupiła pierwszy komputer. W następnych latach dokonano kolejnych zakupów. W 1997 roku utworzono pracownię informatyczną obejmującą 10 stanowisk. Od 2000 roku szkoła posiada połączenie z Internetem przez modem.

Otwarcie hali widowiskowo-sportowej i stołówki

Wielką inwestycją na skalę regionu była oddana 13 października 1999 roku hala widowiskowo-sportowa. Od tego czasu uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich sportowych zainteresowań
w nowoczesnym obiekcie. Hala służy nie tylko uczniom naszej szkoły, ale też wszystkim mieszkańcom Łęcznej. Odbywają się tutaj zawody sportowe, a także różne widowiska i imprezy masowe. Wielką inwestycją na skalę regionu była oddana 13 października 1999 roku hala widowiskowo-sportowa.
Od tego czasu uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich sportowych zainteresowań
w nowoczesnym obiekcie. Hala służy nie tylko uczniom naszej szkoły, ale też wszystkim mieszkańcom Łęcznej. Odbywają się tutaj zawody sportowe, a także różne widowiska i imprezy masowe.

W 2002 roku sfinalizowano budowę stołówki szkolnej. W dziesiątym roku istnienia szkoły – 29 listopada 2002 nastąpiło oficjalne jej otwarcie.

Nadanie szkole imienia Jana Pawła II

Szkoła to nie tylko jej mury, to przede wszystkim uczniowie, którzy pod czujnym okiem nauczycieli osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, kształtują osobowość i charakter, by w przyszłości służyć drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Umożliwia to budowana od lat tradycja szkoły oraz wartości oparte na nauce Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Od uroczystego nadania imienia szkole i przekazania uczniom sztandaru w dniu 18 maja 2001roku corocznie obchodzone jest Święto Szkoły. Od 2004 roku połączone jest ono z  organizowanym przez naszą szkołę Konkursem o Janie Pawle II, w którym biorą udział placówki oświatowe z województwa lubelskiego noszącego imię Ojca Świętego.

W roku szkolnym 2004/2005 SP 4 weszła w skład Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wraz z innymi szkołami noszącymi imię Papieża Polaka bierzemy udział w ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę. Od  14.05.2008 roku  przynależymy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. W jej corocznych zjazdach uczestniczy reprezentacja naszej szkoły, zaś w roku 2010 byliśmy organizatorami trzeciego z nich.
Pamiątki związane z Patronem naszej szkoły gromadzone są w Izbie Tradycji Szkoły, której uroczyste otwarcie nastąpiło 15 maja 2009 roku.

Wzmacnianie potencjału i wspieranie talentów uczniów

Uczniowie naszej szkoły wykazują się wiedzą i umiejętnościami, biorąc udział w licznych konkursach
i zawodach sportowych na różnych szczeblach. Od 1999 roku jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza, a od 2004  Wojewódzkiego Konkursu Szkolnego  Bądź bezpieczny na drodze. Wspierając uzdolnienia młodzieży Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej jako pierwsza w powiecie łęczyńskim uhonorowana została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów” .

W historię naszej szkoły już od czternastu lat wpisane są klasy integracyjne, do których przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z chorymi kształtuje postawy wzajemnej akceptacji i empatii.  Okazją do zaprezentowania często niedostrzeganego na co dzień potencjału są organizowane od 2002 roku przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Powiatowe  Olimpiady Integracyjne,
w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele wszystkich placówek integracyjnych z powiatu łęczyńskiego.

W ramach przeprowadzonej przez władze Gminy Łęczna reorganizacji oświaty – od  01.09.2009 roku –  na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 29.04. 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 4 weszła w skład  Zespołu Szkół nr 2, obejmującego Gimnazjum nr 2 i SP nr 4.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie w 2010 roku przy ZS nr 2 kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” oraz placu zabaw wybudowanego w ramach realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Skip to content