Obiady

OGŁOSZENIE MAJ 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKUPU OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ 2024 R.

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 3/2024 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁĘCZNEJ Z DNIA 21.LUTEGO 2024r.
w sprawie ustalenia opłat za obiady w stołówce szkolnej z dniem 01.marca 2024r. ulegają zmianie stawki obiadowe:

Dla ucznia stawka dzienna za obiad wynosi 5,00 zł.

Dla nauczyciela stawka dzienna za obiad wynosi 10,75zł.

Dla dzieci z grup 10-godzinnych oddziału przedszkolnego stawka dzienna wyżywienia wynosi 9 zł.

Koszt abonamentu obiadowego dla ucznia wynosi 75,00 zł

Koszt abonamentu dla nauczyciela wynosi 161,25 zł

OPŁATY ZA ABONAMENT OBIADOWY NALEŻY DOKONYWAĆ TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE:

35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

Opłatę za obiady za miesiąc MAJ można wnieść wyłącznie w ciągu trzech dni roboczych

w nieprzekraczalnym terminie w dniach:
od 24 do 26 KWIETNIA 2024r

UWAGA!!!

Z przyczyn organizacyjnych opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto, z którego wpłynęły lub na konto wskazane przez rodzica.

Nie można dokonywać wpłat według własnych wyliczeń. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.

Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

-konto bankowe szkoły,

-nazwa szkoły,

-kwota,

-imię i nazwisko ucznia, klasa.

Karty obiadowe będą wydawane u intendenta szkoły na podstawie danych z wyciągu bankowego konta szkolnego w dniu:

06 MAJA 2024 r

w godzinach 11.00 – 14.00

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby, za okazaniem karty obiadowej,
jest możliwość odebrania obiadu na wynos w godzinach od 11.30 do 14.00.

Ze względu na dużą ilość zagubionych, lub zapomnianych kart obiadowych, duplikaty oraz karteczki imienne nie będą wydawane uczniom.

W przypadku utraty karty prosimy o kontakt osobisty rodzica w szkole.

JADŁOSPIS MAJ 2024

Skip to content