Wychowawcy: mgr Ewa Żelechowska, mgr Maria Olech

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Winiarska

Rytmika – mgr Renata Panas

Religia – mgr Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Aneta Flis