Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
mgr Marzena Stolarz Zakrzewska

Zajęcia SI
mgr Bożena Mieczkowska