Home » Odpłatność za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Koszt całego abonamentu wyliczony zostanie na podstawie listy obecności ucznia.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ

w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca na konto szkoły:

35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

wyliczone indywidualne należności do wpłat będą wydawane u wychowawców klas zerowych od 01.10.2022 r.

UWAGA!!!

W RAZIE BRAKU WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI KARNE. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINOWYCH WPŁAT.