Home » Projekty

Projekty

Projekty i innowacje realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

  1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”  pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki- wszystkie grupy w oddziałach zerowych.
  2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  ,,#20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu” oddział 0 ,,A”