W roku szkolnym 2020/2021 w oddziałach przedszkolnych będą realizowane następujące projekty:

  1. „Z kulturą mi do twarzy” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny.
  2. „Technikoludek –  czyli przedszkolak w świecie technologii” – Projekt Ogólnopolski.