Projekty i innowacje realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

  1. „Emocja”– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wraz z innowacją „Czytam z Emocją” – wszystkie oddziały przedszkolne

  2. „Kodowanie na dywanie”- Projekt Ogólnopolski – oddział 0A