Home » Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

 

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych

od godz: 6:30-16.30 obejmuje:

 • Zabawy dowolne
 • Zabawy ruchowe
 • Zabawy swobodne integrujące grupę
 • Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkami
 • Zajęcia kierowane wspierające rozwój dziecka
 • Czynności samoobsługowe wdrażające dzieci do samodzielności
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Religia
 • Czas przeznaczony na odpoczynek
 • Czas przeznaczony na tworzenie sytuacji edukacyjnej rozwijającej indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

Nauczyciele poszczególnych grup przedszkolnych ustalają szczegółowy rozkład dnia dla swoich grup.

Podstawa programowa w oddziałach przedszkolnych będzie realizowana w godzinach 7.30-12.30.