Informacja dotycząca ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych Gminy Łęczna 2018/2019

Informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży jednostkach oświatowych Gminy Łęczna.
Poniżej prezentujemy Państwu  ofertę wyłonioną w drodze przetargu, złożoną przez Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Oferta dotyczy dzieci uczęszczających do Szkół Gminy Łęczna
Okres ubezpieczenia od 01.09.2018 do 31.08.2019

Strona1 Strona2 Strona 3 Strona4 Strona5 Strona6   obowiązek informacyjny