Informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych Gminy Łęczna.
Poniżej prezentujemy Państwu  ofertę wyłonioną w drodze przetargu, złożoną przez Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Oferta dotyczy dzieci uczęszczających do szkół Gminy Łęczna
Okres ubezpieczenia od 01.09.2017 do 31.09.2018
ulotka2017    strona 1   strona 2  strona 3  strona 4