Wychowawcy: mgr Renata Panas, mgr Iwona Szczuka

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Winiarska

Rytmika – mgr Renata Panas

Religia – mgr Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Urszula Bilkiewicz