Home » 2024 » maj

Monthly Archives: maj 2024

Dyżury wakacyjne Przedszkoli Publicznych/Oddziałów przedszkolnych w szkołach w Łęcznej w roku szkolnym 2023/2024

Dyżury wakacyjne Przedszkoli Publicznych/Oddziałów przedszkolnych w szkołach w Łęcznej w roku szkolnym 2023/2024.

Drodzy Rodzice,
Ruszyły zapisy na dyżury wakacyjne do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dyżurów wakacyjnych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łęczna dostępnych w każdej placówce.
Zapisów na dyżur wakacyjny dokonujemy w następujący sposób:
 ze strony internetowej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub bezpośrednio w placówce pobieramy Kartę zgłoszenia na dyżur letni,
 wypełniona Kartę składamy w wybranym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkołach w terminie do 14 czerwca 2024 roku,
 dodatkowe informacje dotyczące dyżurów można uzyskać w każdej placówce
przedszkolnej. Przypominamy, że Dyżur wakacyjny skierowany jest przede wszystkim do rodziców
pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom w warunkach domowych.
 Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXIX/436/2023 z dnia 28 listopada 2023r.
wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń za Przedszkole, realizowaną po czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,30 zł.
 Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności dziecka.
 Opłaty za dyżur dokonujemy z góry najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru,
zgodnie z zadeklarowanym w Karcie zgłoszenia czasem pobytu dziecka na numer konta bankowego podany w karcie zgłoszenia.

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH/ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej: 01.07.2024r. – 15.07.2024r.
Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej: 16.07.2024r. – 31.07.2024r.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej: 01.08.2024r. – 14.08.2024r.
Przedszkole Publiczne nr 4 w Łęcznej: 16.08.2024r. – 30.08.2024r.
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej: 01.07.2024r. – 31.07.2024r.
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej: 01.08.2024r. – 30.08.2024r.

Zarządzenie Dyrektora

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia

Upoważnienie- dyżur

 

NASZE SUKCESY

Kwiecień to miesiąc, w którym szczególnie zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w działaniach ekologicznych na rzecz najbliższego środowiska.  Z tej okazji nasi zerówkowicze wzięli udział w I Gminnym  Konkursie Plastycznym „Ziemia moja planeta” organizowanym przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań o tematyce ekologii oraz uświadomienie konieczności dbania o środowisko.

Miło nam poinformować o sukcesach naszych podopiecznych:

I miejsce  Laura Olejniczak z grupy 0C

II miejsce Bartłomiej Kaliski z grupy 0C

Wyróżnienie Hanna Świerczyńska z grupy 0A

Serdecznie gratulujemy!