Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


Zajęcia techniczne

Klasa IV

Temat: Bądź widoczny na drodze.

Krzyżówka do rozwiązania - pobierz...


Temat: Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?

Materiały dostępne pod adresem: link...

Robotyka - pobierz...


Klasa V i VI

Jak wykonać poprawnie rysunek techniczny na bloku technicznym?

Materiały do pobrania:REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

Uczeń ma prawo:

 1. Znać program nauczania zajęć technicznych w danym roku szkolnym.
 2. Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.
 3. Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.
 4. Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.
 5. Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.
 2. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 3. Przestrzegać zasad organizacji pracy.
 4. Szanować mienie pracowni.
 5. Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.
 6. Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.
 7. Wykonywać polecenia nauczyciela.
 8. Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

 1. Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.
 2. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy.
 3. Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy.
 4. Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.
 5. Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 7. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie uczeń lub zespół klasowy.
 8. Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.
 9. Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

 1. Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.
 2. Dotykać części maszyn będących w ruchu.

BHP

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE

W PRACOWNI TECHNICZNEJ

 1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów.
 2. Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi
  w toku zajęć.
 3. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.
 4. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 5. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.
 6. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.
 7. Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.
 8. Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.
 9. Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela.
 10. O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www