Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


Zajęcia komputerowe
Zasady bhp podczas pracy
na stanowisku z komputerem

1. Prawidłowa postawa siedząca na krześle z podparciem dla pleców i łokci.
2. Górna krawędź monitora na wysokości oczu.
3. Odległość oczu od ekranu nie mniejsza niż około 50 cm.
4. Łokcie i kolana zgięte pod kątem prostym.
5. Przed klawiaturą podkładka lub przynajmniej miejsce dające podparcie.
6. Monitory ustawione tak, by nikt nie zajmował miejsc naprzeciw tylnej ścianki obudowy.
7. Monitory postawione bokiem do okien (alternatywą jest umieszczenie rolet lub żaluzji w oknach).
8. Podłączenie komputera do sieci elektrycznej przez gniazdo z uziemieniem.
9. Podczas dłuższej pracy przy monitorze należy zrobić przerwę 5-lOmin. po każdej godzinie pracy.
10. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych jednostki centralnej i monitora.Regulamin pracowni komputerowej
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

1. Uczniowie wchodzą do pracowni tylko za zgodą nauczyciela i zajmują wyznaczone miejsca pracy.
2. Podczas zajęć uczniowie nie opuszczają swoich stanowisk bez zgody nauczyciela.
3. Wszelkie braki, uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych (np. usunięcie folderu, zmiany ustawień ekranu itp.) należy zgłaszać nauczycielowi na początku zajęć.
4. Należy dbać o ład i porządek na stanowiskach i w pracowni. Przed zakończeniem zajęć uczniowie porządkuj ą swój e stanowiska.
5. W czasie pracy należy bezwzględnie zachować ciszę.
6. Po zakończonych zajęciach należy prawidłowo wyłączyć jednostkę centralną oraz monitor.
7. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad BHP podczas pracy z komputerem.
8. Dyżurni lub wyznaczeni uczniowie wychodząc jako ostatni sprawdzając stan pracowni.
9. Uczniom bezwzględnie zabrania się:
a. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania,
b. instalowania i usuwania oprogramowania, zmiany ustawień sprzętu i zainstalowanych programów, c. naruszania zasobów innych użytkowników sieci,
d. podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia pracy sieci komputerowej,
e. wykorzystywania połączenia internetowego do celów prywatnych podczas zajęć lekcyjnych a w szczególności do przeglądania stron WWW zawierających niepożądane treści,
f. przynoszenia i rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania (np. wirusów komputerowych),
10. Bez zgody prowadzącego zajęcia nie wolno wykonywać wydruków na drukarkach w pracowni.
11. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków.
12. Uczniowie mający zalecenia lekarza specjalisty do używania szkieł optycznych podczas pracy przy monitorach ekranowych powinni bezwzględnie ich używać.
13. Przyniesienie do pracowni z zewnątrz nośników danych należy bezwzględnie zgłosić opiekunowi pracowni pod groźbą ich konfiskaty.
14. W przypadku zawieszenia lub nienormalnej pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
15. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego bądź łamania regulaminu pracowni uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną.

Za nieprzestrzeganie regulaminu prowadzący zajęcia może:

  1. Udzielić uczniowi ustnego upomnienia.
  2. Ustalić ocenę cząstkową (niedostateczną).
  3. Zgłosić fakt naruszania regulaminu pracowni wychowawcy klasy.
  4. Zobowiązać ucznia do naprawienia uczynionej przez niego szkody.Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www