Historia

Pomysł powstania szkoły zrodził się już w maju 1990 roku. Zawiązała się wtedy grupa inicjatywna, która chciała powołać Fundację na Rzecz Budowy Szkoły. 3 maja 1990 roku fundacja rozpoczęła działalność. Po pewnym czasie przekształciła się ona w Komitet Budowy Szkoły nr 4. 9 września 1992 Rada Miasta podjęła uchwałę nr 24/189/92 dotyczącą budowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. W marcu 1993 rozpoczęły się prace budowlane. Szkoła była budowana etapami. Oddanie do użytku pierwszego segmentu nastąpiło 31 sierpnia 1993 roku. 1 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1993/1994, ale już 2 września udało się rozpocząć zajęcia lekcyjne w nowym budynku. Do szkoły uczęszczało wówczas 829 uczniów, rozmieszczonych w 28 oddziałach (klasy I – VI). Zajęcia odbywały się w 14 salach lekcyjnych. Oficjalne przekazanie budynku miało miejsce 9 października 1993 roku. Dzień ten ogłoszony został Świętem Szkoły. Rok później, 25 listopada 1994 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku segmentu B. W trzecią rocznicę istnienia szkoły, 9 października 1996 przekazano nowo wybudowany segment D z 16 salami lekcyjnymi.

W kolejnych latach istnienia szkoły rosła ilość uczniów, aż do roku szkolnego 1998/1999, kiedy była najwyższa (1662 uczniów). Od tego roku ilość uczniów maleje. Pierwsze klasy integracyjne powstały w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98, a sportowe w rok później.

W 1994 roku szkoła zakupiła pierwszy komputer. W następnych latach dokonano kolejnych zakupów. W 1997 roku utworzono pracownię informatyczną obejmującą 10 stanowisk. Od 2000 roku szkoła posiada połączenie z Internetem przez modem.

Wielką inwestycją na skalę regionu była oddana 13 października 1999 roku hala widowiskowo-sportowa. Od tego czasu uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich sportowych zainteresowań w nowoczesnym obiekcie. Hala służy nie tylko uczniom naszej szkoły, ale też wszystkim mieszkańcom Łęcznej. Odbywają się tutaj zawody sportowe, a także różne widowiska i imprezy masowe.

W 2002 roku sfinalizowano budowę stołówki szkolnej. W dziesiątym roku istnienia szkoły – 29 listopada 2002 nastąpiło oficjalne jej otwarcie.

Szkoła to nie tylko jej mury, to przede wszystkim uczniowie, którzy pod czujnym okiem nauczycieli osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, kształtują osobowość i charakter, by w przyszłości służyć drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Umożliwia to budowana od lat tradycja szkoły oraz wartości oparte na nauce Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Od uroczystego nadania imienia szkole i przekazania uczniom sztandaru w dniu 18 maja 2001roku corocznie obchodzone jest Święto Szkoły. Od 2004 roku połączone jest ono z  organizowanym przez naszą szkołę Konkursem o Janie Pawle II, w którym biorą udział placówki oświatowe z województwa lubelskiego noszącego imię Ojca Świętego.

W roku szkolnym 2004/2005 SP 4 weszła w skład Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wraz z innymi szkołami noszącymi imię Papieża Polaka bierzemy udział w ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę. Od  14.05.2008 roku  przynależymy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. W jej corocznych zjazdach uczestniczy reprezentacja naszej szkoły, zaś w roku 2010 byliśmy organizatorami trzeciego z nich.
Pamiątki związane z Patronem naszej szkoły gromadzone są w Izbie Tradycji Szkoły, której uroczyste otwarcie nastąpiło 15 maja 2009 roku.

Uczniowie naszej szkoły wykazują się wiedzą i umiejętnościami, biorąc udział w licznych konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach. Od 1999 roku jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza, a od 2004  Wojewódzkiego Konkursu Szkolnego  Bądź bezpieczny na drodze. Wspierając uzdolnienia młodzieży Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej jako pierwsza w powiecie łęczyńskim uhonorowana została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów” .

W historię naszej szkoły już od czternastu lat wpisane są klasy integracyjne, do których przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z chorymi kształtuje postawy wzajemnej akceptacji i empatii.  Okazją do zaprezentowania często niedostrzeganego na co dzień potencjału są organizowane od 2002 roku przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Powiatowe  Olimpiady Integracyjne, w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele wszystkich placówek integracyjnych z powiatu łęczyńskiego.

W ramach przeprowadzonej przez władze Gminy Łęczna reorganizacji oświaty - od  01.09.2009 roku -  na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 29.04. 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 4 weszła w skład  Zespołu Szkół nr 2, obejmującego Gimnazjum nr 2 i SP nr 4.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie w 2010 roku przy ZS nr 2 kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” oraz placu zabaw wybudowanego w ramach realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła”.