Pedagog i psycholog, logopeda

 

Godziny pracy logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

PEDAGOG

Marzena Winiarska
pokój nr 27 A

PSYCHOLOG

Beata Dec
pokój  133

PSYCHOLOG

Katarzyna Sierpińska
pokój  34

LOGOPEDA


pokój  101

 PONIEDZIAŁEK 

8.30 – 12.00

9.45 -14.05

11.10 -14.00

7.45 – 14.00

WTOREK

11.00 - 15.00

9.15 – 13.15

7.45 -14.05
14.05 – 14.50
VII f (s. 30)

11.00 – 14.45

ŚRODA

11.00 – 15.45

10.20 – 15.00

7.45 – 14.05
14.05 – 14.50
VII e (s. 30)

10.00 – 14.00

CZWARTEK

8.30 – 15.00

7.45 – 12.15

10.00 - 13.15
13.15 – 14.00
VII c (s. 30)

11.00 – 15.00

PIĄTEK

7.45 – 11.00

7.45 – 12.15

10.00 - 13.15
13.15 – 14.00
VII a c (s. 30)
14.05 – 14.50
VII d (s. 30)
14.55 – 15.40
VII b (s. 30)

9.30 – 13.30