Opieka medyczna

Inaugurację nowego roku szkolnego 2021/2022 tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej. Społeczność uczniowska, rodzice oraz pracownicy szkoły zgromadzili się w kościele, by podziękować Panu Bogu za minione wakacje i prosić  o wszelkie łaski na dla siebie i swoich bliskich na nowy rok szkolny. Ksiądz Paweł Grzebalski w swojej homilii zwrócił uwagę na to, że w szkole nie tylko zdobywa się wiedzę, ale również kształtuje się wartości, by stawać się coraz lepszym człowiekiem. Następnie uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w szkole, w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie zapoznali się z planem lekcji i odbyli pierwsze zajęcia wychowawcze.

Mamy nadzieję, że cały rok szkoła będzie funkcjonować normalnie, ale musimy pamiętać, że w dalszym ciągu pracujemy i uczymy się w reżimie sanitarnym w związku z sytuacją epidemiologiczną. Według procedur obowiązujących w naszej szkole zgodnych z wytycznymi MZ, MEiN, GIS, uwzględniających najważniejsze zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych, wietrzenie.

Opr. Wanda Samborka

Fot. Witold Muszyński