Kalendarz roku szkolnego

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŁĘCZNEJ

 

• 18 tygodni – I półrocze (do 13.01.2023r.)

• 19 tygodni – II półrocze (do 23.06.2023r.)

 

Data

Wydarzenie

Nadzór

Odpowiedzialni

31.08.2022r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

 Wicedyrektorzy

01.09.2022r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Dyrektor  
01.09.2022r.

 Spotkanie  Zespołu ds. integracji.

Wicedyrektorzy Zespół ds. integracji 

7-8.09.2022r.

 Zebrania  z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Organizacja roku szkolnego, zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, dokumentami obowiązującymi w szkole. Wybory do Rady Rodziców.

Dyrektor

Wychowawcy klas

do 09.09.2022r.

 Zajęcia integracyjne w oddziałach klasowych. Wybory samorządów klas.

Wicedyrektorzy

Wychowawcy klas

15.09.2022r.

   Zebranie RP.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

do 30.09.2022r.

 Kontrola dokumentacji nauczycieli, wychowawców, pedagogów specjalnych.

 Wicedyrektorzy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas, nauczyciele wspierający

wrzesień 2022r.

 Kampania wyborcza do SU. Prezentacja Kandydatów. Wybory do SU.

Wicedyrektorzy

Przewodniczący SU, opiekun SU

wrzesień 2022r.

 Spotkanie dyrektora z Zarządem Rady Rodziców.

Dyrektor

Przewodniczący RR, wicedyrektorzy 

październik 2022r.

 Spotkanie dyrekcji z SU – przedstawienie planu pracy.

Dyrektor

Opiekun i przewodniczący SU

18.10.2022r.

 Spotkania zespołów oddziałowych.

Dyrektor

Przewodniczący zespołów oddziałowych

26.10.2022r.

 Konsultacje  dla rodziców kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

listopad 2022r.

 Szkolenie RP. Projekt planu finansowego.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

07.12.2022r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych, ocena sytuacji wychowawczej w oddziałach)

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

12.12.2022r.

 Konsultacje – informacje o ocenach ndst. i nagannych.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

23.12.2022r. – 31.12.2022r.

 Zimowa przerwa świąteczna

Dyrektor

 

05.01.2023r.

 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

Dyrektor

Wychowawcy klas

12.01.2023r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

16 -29.01.2023r.

 Ferie zimowe

Dyrektor

 Wicedyrektorzy, nauczyciele prowadzący zajęcia

02.02.2023r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

luty/marzec 2023r

 Szkolenie  Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

22.03.2023r.

 Konsultacje dla rodziców kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

06 -11.04.2023r.

 Wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor

 

10.05.2023r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych. Ocena sytuacji wychowawczej w klasach).

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

15.05.2023r

Konsultacje z rodzicami – zawiadomienie rodziców o ocenach ndst. i zachowaniu nagannym. Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotów

17.05. 2023r.

 Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

17.05. 2023r.

Szkolenie Zespołu Egzaminacyjnego – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

23 – 25.05.2023r.

 Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

Wicedyrektor, Zespoły Nadzorujące

07. 06.2023r.

 Zebrania z rodzicami. Zawiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów.

Dyrektor

Wychowawcy klas

15.06.2023r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas

23.06.2023r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VIII.

Dyrektor

Wychowawcy klas

 czerwiec 2023r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy,

01 września 2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Dyrektor

Wychowawcy klas