Kalendarz roku szkolnego

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

• 19 tygodni – I półrocze
 • 17 tygodni – II półrocze

 

Data

Wydarzenie

Nadzór

Odpowiedzialni

30.08.2021r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

 Wicedyrektorzy

31.08.2021r.

 Spotkanie  Zespołu ds. integracji.

Wicedyrektorzy

 Przewodniczący zespołu

01.09.2021r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor

 

2-6.09.2021r.

 Spotkania zespołów oddziałowych i przedmiotowych, przygotowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów przez nauczycieli

Dyrektor

Przewodniczący zespołów

7-9.09.2021r.

 Zebrania  z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Organizacja roku szkolnego, zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, dokumentami obowiązującymi w szkole. Wybory do Rady Rodziców.

Dyrektor

Wychowawcy klas

do 10.09.2021r.

 Zajęcia integracyjne w oddziałach klasowych. Wybory samorządów klas.

Wicedyrektorzy

Wychowawcy klas

do 15.09.2021r.

 Składanie do dyrektora planów rozwoju  zawodowego.

Dyrektor

Nauczyciele kontraktowi
i mianowani rozpoczynający awans zawodowy

15.09.2021r.

   Zebranie RP.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

do 30.09.2021r.

 Kontrola dokumentacji nauczycieli, wychowawców, pedagogów specjalnych.

 Wicedyrektorzy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas, nauczyciele wspierający

wrzesień  2021r.

 Kampania wyborcza do SU. Prezentacja Kandydatów. Wybory do SU.

Wicedyrektorzy

Przewodniczący SU, opiekun SU

wrzesień 2021r.

 Spotkanie dyrektora z Zarządem Rady Rodziców.

Dyrektor

Przewodniczący RR, wicedyrektorzy 

październik 2021r.

 Spotkanie dyrekcji z SU – przedstawienie planu pracy.

Dyrektor

Opiekun i przewodniczący SU

20.10.2021r.

 Spotkania zespołów oddziałowych.

Dyrektor

Przewodniczący zespołów oddziałowych

27.10.2021r.

 Konsultacje  dla rodziców kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

listopad 2021r.

 Szkolenie RP. Projekt planu finansowego.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

16.12.2021r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych, ocena sytuacji wychowawczej w oddziałach)

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

21.12.2021r.

 Konsultacje – informacje o ocenach ndst. i nagannych.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 23.12.2021r. – 02.01.2022r.

 Zimowa przerwa świąteczna

Dyrektor

 

20.01.2022r.

 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

Dyrektor

Wychowawcy klas

27.01.2022r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

14 - 27.02.2022r.

 Ferie zimowe

Dyrektor

 Wicedyrektorzy, nauczyciele prowadzący zajęcia

10.02.2022r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

luty/marzec 2022r.

 Szkolenie  Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

06.04.2022r.

 Konsultacje dla rodziców kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

14 - 19.04.2022r.

 Wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor

 

05.05.2022r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych. Ocena sytuacji wychowawczej w klasach).

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

12.05.2022r.

 Konsultacje z rodzicami – zawiadomienie rodziców o ocenach ndst.  i zachowaniu nagannym.

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotów

12.05.2022r.

 Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

18.05.2022r.

Szkolenie Zespołu Egzaminacyjnego – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

24 – 26.05.2022r.

 Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

Wicedyrektor, Zespoły Nadzorujące

31.05.2022r.

 Zakończenie realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli stażystów oraz kontraktowych i mianowanych.

Dyrektor

Nauczyciele realizujący program rozwoju  zawodowego, opiekunowie stażu

07. 06.2022r.

 Zebrania z rodzicami. Zawiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów.

Dyrektor

Wychowawcy klas

14.06.2022r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas

23.06.2022r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII.

Wicedyrektor

Wychowawcy klas VIII

24.06.2022r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VII.

Dyrektor

Wychowawcy klas

 czerwiec 2022r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy,

 30.06.2022r.

 Ostateczny termin składania do dyrektora sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Dyrektor

Nauczyciele realizujący plan rozwoju  zawodowego

01 września 2022r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Dyrektor

Wychowawcy klas