Start

 

Procedury dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w formie stacjonarnej
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
w okresie pandemii COVID-19.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r, poz. 871)

 

 Terminy organizacji zajęć:

 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być organizowane na terenie szkoły od 18 maja 2020r.

 

 Zasady organizacji zajęć:

 1. W zajęciach rewalidacyjnych nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Zajęcia organizowane są wg ustalonego przez szkołę harmonogramu.
 3. Zajęcia maja formę indywidualnej terapii ze specjalistą.
 4. Szkoła zapewnia transport dzieci na zajęcia rewalidacyjne.
 5. Podczas transportu na zajęcia i w drodze do domu oraz przemieszczania się po szkole do sali, gdzie będą odbywały się zajęcia, dziecko powinno mieć maseczkę zasłaniającą nos i usta. W czasie trwania zajęć, po zajęciu miejsca przez ucznia i specjalistę, uczestnicy zajęć mogą zdjąć maseczki, przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5m.
 6. Uczniowie z transportu szkolnego odbierani są na zajęcia przez specjalistów (wyposażonych w maseczki i rękawiczki) w przedsionku szkoły. Tam też są odprowadzani przez specjalistów po zajęciach i oczekują pod opieką na transport szkolny, zachowując dystans przynajmniej 1,5m.
 7. Przed każdymi zajęciami i po ich zakończeniu uczniowie pod opieką specjalistów obowiązkowo myją ręce mydłem. Nauczyciele dezynfekują ręce zapewnionym przez szkołę środkiem do dezynfekcji.
 8. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej sali, która powinna być regularnie wietrzona, przynajmniej co godzinę. Rekomenduje się prowadzenie zajęć przy otwartym oknie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.
 9. Przed zajęciami i po ich zakończeniu dezynfekowane są sale, w których przeprowadzane są zajęcia rewalidacyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć.
 10. Specjaliści korzystają z ograniczonej liczby pomocy dydaktycznych, które po zakończeniu zajęć zostawiają na stole/biurku celem ich dezynfekcji.
 11. Dzieci na zajęcia przynoszą wyłącznie przybory piśmiennicze. W przypadku korzystania z przyborów szkolnych muszą być one regularnie dezynfekowane.
 12. Podczas zajęć dziecko nie korzysta z zabawek i przedmiotów, których dezynfekcja jest niemożliwa.
 13. W trakcie zajęć uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego.
 14. Specjaliści powinni przygotować wykaz telefonów do rodziców dzieci biorących udział w rewalidacji.
 15. Podczas zajęć rewalidacji należy ograniczyć do minimum kontakty pomiędzy uczniem a specjalistą i przemieszczanie się po sali.
 16. W razie wystąpienia podczas zajęć objawów chorobowych, dziecko zostanie natychmiast odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu (IZOLATORIUM), wyposażonym m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, a nauczyciel i dyrekcja niezwłocznie zawiadomi rodziców i uruchomi pozostałe procedury określone przez GIS.
 17. W przypadku uczniów, których rodzice nie wyrazili zgody na zajęcia rewalidacyjne w formie stacjonarnej, nadal będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Do pobrania:

 

OFFICE 365

ODKRYJ KSIĄŻKI

MEN

KURATORIUM

CLASSROOM

E-DZIENNIK

REALIZUJEMY PROGRAMY

,,AI Schools and Academy”
Innowacyjny program z zakresu sztucznej inteligencji.
Projekt Erasmus+
„Już dziś zaplanuj swój sukces”

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NASZE SUKCESY

Szkoła Promująca Zdrowie
Krajowy Certyfikat
Szkoła Odkrywców Talentów
Tytuł Ministerstwa Edukacji Narodowej.