Start

 

Działania w ramach realizacji projektu edukacyjno–wychowawczego

poświęconego Patronowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej Papieżowi Janowi Pawłowi II pt. „Dar serca dla naszego Patrona Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin”.

 

Tematyka zajęć i prezentacja ich realizacji w galerii fotograficznej:

 • "Człowiek wielu pasji" - mapa myśli,
 • Gazetka,
 • Kuferek dobrych uczynków,
 • Czytamy "Karolka",
 • Tablica Jana Pawła II i jego słowa.

 

 

 

Data publikacji: 2020-02-27 


Kolejne działania w ramach realizacji projektu

W galerii fotograficznej nasze zajęcia podczas realizacji projektu:

 • Plakaty z realizacji zajęć Jan Paweł II - nauczyciel prawdziwych wartości,
 • Zorganizowanie kącika „Papież Jan Paweł II",
 • Kuferek dobrych uczynków,
 • Gazetka - nasz patron,
 • Poznajemy życie naszego patrona - układamy pytania do quizu,
 • Rodzice czytają Karolka.

 

 


„Dar serca dla naszego Patrona”
realizacja projektu edukacyjno-wychowawczego

W bieżącym roku szkolnym środowisko naszej szkoły realizuje projekt edukacyjno-wychowawczy przygotowujący nas do obchodów 100.rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II. Poznając osobę Papieża Polaka uczymy się żyć prawdziwymi wartościami i otwierać na potrzeby drugiego człowieka. Wypełniając zadania zawarte w projekcie w klasach I-III uczniowie z zainteresowaniem słuchali książki pt. „Jak Karolek został Papieżem” czytanej przez nauczycieli i rodziców. Układali do niej pytania i odpowiadając na nie uczyli się od siebie nawzajem. Uczestniczyli również w zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. Poznawali słowa i muzykę hymnu szkoły zachęcające do dążenia śladami Patrona:

„W dorosły świat odważnie wchodzimy,
a sercach nauki Twoje unosimy,
w kolejnej minucie dnia każdego,
idziemy śladami Jana Pawła II”.

 W klasach IV-VIII wychowawcy przeprowadzali zajęcia na temat: „Jan Paweł II-nauczyciel prawdziwych wartości”. W ramach zajęć, w wyniku pracy w grupach, powstały piękne klasowe plakaty – drzewo z owocami wartości ważnych w życiu uczniów w świetle nauczania Patrona. 10 października delegacja naszej szkoły z klas VII i VIII wraz z dyrekcją i nauczycielami uczestniczyła w XIX Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy.  Dzieci chętnie włączały się w różnego rodzaju akcje charytatywne: zbiórkę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której celem jest pomoc uzdolnionej młodzieży z niezasobnych rodzin, akcje związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Adopcję Serca. W salach lekcyjnych widnieją gazetki poświęcone życiu i działalności naszego Patrona, a „Kuferki dobrych uczynków” zachęcają do  jego naśladowania i niesienia pomocy potrzebującym.

Zaangażowanie środowiska naszej szkoły poprzez wspólne poznawanie osoby  Patrona przyczynia się do budowania dobrych relacji i pozytywnych postaw.          

Oprac. Teresa Okoń, Marzena Winiarska

Zdjęcia: Uczniowie kl. IVb - Julia Biała, Tymon Czmuda, Kinga Gerosa i Oliwia Skoczylas

 


 

Projekt edukacyjno – wychowawczy poświęcony Patronowi
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej Papieżowi Janowi Pawłowi II  
pt. „Dar serca dla naszego Patrona Jana Pawła II
z okazji 100. rocznicy jego urodzin” realizowany w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Cel ogólny:

Poznanie osoby naszego Patrona – Papieża Jana Pawła II, jego życia i działalności – przygotowania do obchodów 100. rocznicy jego urodzin.

 2. Cele szczegółowe:

 • przybliżenie osoby, systemu wartości i działalności Jana Pawła II;
 • popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II;
 • poznanie twórczości Karola Wojtyły;
 • kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w oparciu o wzór osoby Papieża Jana Pawła II;
 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;
 • budzenie postawy szacunku wobec osoby Papieża – Polaka;
 • poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością Papieża;
 • rozwijanie zainteresowań historycznych, plastycznych i muzycznych inspirowanych życiem i działalnością Papieża Jana Pawła II;
 • poznanie hymnu szkoły i pieśni związanych z Papieżem;
 • doskonalenie sprawności manualnych przez wykonanie elementów dekoracji oraz prac plastycznych o Ojcu Świętym;
 • integrowanie społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej: uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

Koordynatorzy projektu:

 • Teresa Okoń
 • Elżbieta Polak
 • Marzena Winiarska
 • Witold Muszyński

 

OFFICE 365

ODKRYJ KSIĄŻKI

MOL NET+

KURATORIUM

CLASSROOM

E-DZIENNIK

REALIZUJEMY PROGRAMY

,,AI Schools and Academy”
Innowacyjny program z zakresu sztucznej inteligencji.
Projekt Erasmus+
„Już dziś zaplanuj swój sukces”

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NASZE SUKCESY

Szkoła Promująca Zdrowie
Krajowy Certyfikat
Szkoła Odkrywców Talentów
Tytuł Ministerstwa Edukacji Narodowej.