Ogłoszenia dla rodziców

Zgodnie  z Zarządzeniem nr 7/2018 Burmistrza Łęcznej z dnia 22 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej od dnia 3 do 30 kwietnia 2018r.  rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dla uczniów spoza obwodu oraz oddziałów przedszkolnych. Składanie wniosków odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w godz. 700 - 1500.

 

Przy zapisie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • Wypełniony wniosek oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.sp4leczna.pl.

 


 Wniosek, oświadczenie -  do pobrania...