ŁSWS

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej jako pierwsza w powiecie łęczyńskim uhonorowana została tytułem "Szkoła Odkrywców Talentów". Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które szczególnie przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży, a nadawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymaliśmy go dzięki prowadzonym przez naszych nauczycieli zajęciom dodatkowym, które pozwalają uczniom rozwijać swoje talenty i pasje.

Obecny rok szkolny został ogłoszony, przez minister edukacji narodowej, Katarzynę Hall, Rokiem Odkrywania Talentów. Jak mówiła minister: odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów jest niezwykle ważnym, choć dotychczas niedocenianym zadaniem systemu edukacji.

Nasza szkoła została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów znajdującej się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny-spe/odkrywamy-talenty-spe/mapy-sot-mot?id=6096
 
Wyróżnienie to jest świadectwem potwierdzającym nasze działania w zakresie odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień naszych uczniów na przestrzeni kilkunastu lat pracy szkoły.