Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej

 

Data

Wydarzenie

30 sierpnia 2018r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

03.09.2018r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

sierpień, wrzesień   2018r.

 Spotkanie  Zespołu ds. integracji.

wrzesień 2018r.

 Spotkanie zespołów oddziałowych wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję.

wrzesień 2018r.

  Spotkanie zespołów przedmiotowych, przygotowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów przez nauczycieli.

do 14.09.2018r.

 Zajęcia integracyjne w oddziałach klasowych. Wybory samorządów klas.

19.09.2018r.

 Zebrania  z rodzicami uczniów kl. I – VIII i oddziałów gimnazjalnych. Organizacja roku szkolnego, zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, dokumentami obowiązującymi w szkole. Wybory do Rady Rodziców.

do 14.09.2018r.

 Składanie do dyrektora planów rozwoju zawodowego.

12.09.2018r.

 Zebranie RP.

do 28.09.2018r.

 Kontrola dokumentacji nauczycieli i wychowawców .

wrzesień  2018r.

 Kampania wyborcza do SU. Prezentacja Kandydatów. Wybory do SU

wrzesień 2018r.

 Spotkanie dyrektora z Zarządem Rady Rodziców.

październik 2018r.

 Spotkanie dyrekcji z SU – przedstawienie planu pracy.

13.11.2018r.

 Spotkania zespołów oddziałowych.

15.11.2018r.

 Konsultacje dla rodziców kl. I – VIII i oddziałów gimnazjalnych.

listopad 2018r.

 Szkolenie RP. Projekt planu finansowego.

13.12.2018r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych, ocena sytuacji wychowawczej w oddziałach)

18.12.2018r.

 Konsultacje – informacje o ocenach ndst. i nagannych.

21.12.2018r.

 Jasełka. Zajęcia wg odrębnego harmonogramu.

 22.12.2018r. – 01.01.2019r.

 Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2019r.

 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – VIII i oddziałów gimnazjalnych. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

23.01.2019r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

styczeń 2019r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej

11 - 24.02.2019r.

 Ferie zimowe

luty/marzec 2019r.

 Szkolenie  Rady Pedagogicznej.

26.03.2019r.

 Konsultacje dla rodziców kl. I – VIII i oddziałów gimnazjalnych.

kwiecień 2019r.

 Szkolenie Rady Pedagogicznej – egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny.

10 – 12.04.2019r.

 Egzamin gimnazjalny klas III.

15 – 17.04.2019r.

 Egzamin ósmoklasisty

18.04.- 23.04.2019r.

 Wiosenna przerwa świąteczna.

08.05.2019r.

 Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych. Ocena sytuacji wychowawczej w klasach).

09.05.2019r.

 Konsultacje z rodzicami – zawiadomienie rodziców o ocenach ndst. i zachowaniu nagannym.

31.05.2019r.

 Zakończenie realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli stażystów oraz kontraktowych i mianowanych.

05. 06.2019r.

 Zebrania z rodzicami. Zawiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów.

12.06.2019r.

 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

19.06.2019r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII i  III oddziałów gimnazjalnych.

21.06.2019r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VII.

 czerwiec 2019r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

29.06.2019r.

 Ostateczny termin składania do dyrektora sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

02 września 2019r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.