Kalendarz roku szkolnego

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

 

Data

Wydarzenie

Nadzór

Odpowiedzialni

29 sierpnia 2019r.

 Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

02.09.2019r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor

 

02.09.2019r.

Spotkanie  Zespołu ds. integracji.

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołu

wrzesień 2019r.

 Spotkanie zespołów oddziałowych wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję.

Dyrektor

Wychowawcy klas,

wrzesień 2019r.

 Spotkanie zespołów przedmiotowych, przygotowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów przez nauczycieli.

Dyrektor

Przewodniczący zespołów

do 13.09.2019r.

Zajęcia integracyjne w oddziałach klasowych. Wybory
samorządów klas.

Wicedyrektorzy

Wychowawcy klas

do 13.09.2019r.

Składanie do dyrektora planów rozwoju zawodowego.

Dyrektor

Nauczyciele kontraktowi
i mianowani rozpoczynający awans zawodowy

12.09.2019r.

   Zebranie RP.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

17.09.2019r.

 Zebrania  z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Organizacja roku szkolnego, zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, dokumentami obowiązującymi w szkole. Wybory do Rady Rodziców.

Dyrektor

 

  Wychowawcy klas

do 30.09.2019r.

Kontrola dokumentacji nauczycieli i wychowawców.

 Wicedyrektorzy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas, nauczyciele wspierający, przewodniczący zespołów

wrzesień  2019r.

Kampania wyborcza do SU. Prezentacja Kandydatów.
Wybory do SU

Wicedyrektorzy

Przewodniczący SU, opiekun SU

wrzesień 2019r.

 Spotkanie dyrektora z Zarządem Rady Rodziców.

Dyrektor

Przewodniczący RR, wicedyrektorzy 

październik 2019r.

 Spotkanie dyrekcji z SU – przedstawienie planu pracy.

Dyrektor

Opiekun i przewodniczący SU

24.10.2019r.

Spotkania zespołów oddziałowych.

Dyrektor

Przewodniczący zespołów oddziałowych

29.10.2019r.

   Zebrania  z rodzicami uczniów kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

listopad 2019r.

Szkolenie RP. Projekt planu finansowego.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

03.12.2019r.

Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych, ocena sytuacji wychowawczej w oddziałach)

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

05.12.2019r.

Konsultacje – informacje o ocenach ndst. i nagannych.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

18.12.2019r.

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – VIII. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach.

Dyrektor

Wychowawcy klas

20.12.2019r.

Jasełka. Zajęcia wg odrębnego harmonogramu.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele katechezy

23.12.2019r. – 06.01.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dyrektor

 

09.01.2020r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

luty 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

Wicedyrektorzy

13 - 26.01.2020r.

 Ferie zimowe

Dyrektor

 Wicedyrektorzy, nauczyciele prowadzący zajęcia

luty/marzec 2020r.

Szkolenie  Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

25.03.2020r.

Konsultacje dla rodziców kl. I – VIII.

Wicedyrektorzy

Nauczyciele

kwiecień 2020r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej – egzamin ósmoklasisty.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

09 - 14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor

 

21 – 23.04.2020r.

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor

Wicedyrektor, Zespoły Nadzorujące

12.05.2020r.

Spotkania zespołów oddziałowych (przygotowanie informacji o ocenach ndst. i nagannych. Ocena sytuacji wychowawczej w klasach).

Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów oddziałowych

14.05.2020r.

   Konsultacje z rodzicami – zawiadomienie rodziców o ocenach ndst. i zachowaniu nagannym.

Dyrektor

Nauczyciele przedmiotów,

29.05.2020r.

Zakończenie realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli stażystów oraz kontraktowych i mianowanych.

Dyrektor

Nauczyciele realizujący program rozwoju  zawodowego, opiekunowie stażu

09. 06.2020r.

Zebrania z rodzicami. Zawiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów.

Dyrektor

Wychowawcy klas

18.06.2020r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas

25.06.2020r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII.

Wicedyrektor

Wychowawcy klas VIII

26.06.2020r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VII.

Dyrektor

Wychowawcy klas

 czerwiec 2020r.

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektorzy,

     30.06.2020r.

Ostateczny termin składania do dyrektora sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Dyrektor

Nauczyciele realizujący plan rozwoju  zawodowego

01 września 2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor

   Wychowawcy klas