Świetlica
W dniu 9 grudnia 2014 roku, na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej dyrektor Sławomir Winiarski oraz koordynator Programu Szkół Promujących Zdrowie Elżbieta Polak uczestniczyli w uroczystości nadania certyfikatów w Warszawie. Podczas uroczystości w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji 38 szkół z całej Polski zostało wyróżnionych Krajowymi Certyfikatami „Szkoła Promująca Zdrowie". Przedstawiciele tych szkół otrzymali wyróżnienia z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wręczając szkołom certyfikaty wiceminister edukacji pogratulował ich przedstawicielom i życzył dalszych sukcesów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły. Jesteśmy trzecią placówką w województwie lubelskim, która posiada taki certyfikat.
 
Nasza szkoła od lat promuje zdrowy styl życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które są prowadzone na różnych płaszczyznach, w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Od samego początku dążyliśmy do tego, aby stała się miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego zdrowia i samopoczucia w dobrej atmosferze, w oparciu o ustalone zasady współpracy. Z pewnością przez te kilka lat w szkole zmieniło się dużo, zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie: wiedzy, przekonań, umiejętności. Krok po kroku społeczność szkolna coraz bardziej rozumiała koncepcję szkoły promującej zdrowie, jej założenia i działania.
O nadanie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” mogą ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata.
Ponadto są to placówki, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, m.in. tworząc warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej.

Szkoły promujące zdrowie planują swoją pracę i podejmują działania w oparciu o pięć standardów szkoły promującej zdrowie:

1. Pomagają członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Zarządzają projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  • skuteczności i długofalowości działań.

3. Prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:

  • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społecznością lokalną.

5. Tworzą środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 142 placówki z całego kraju. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.

opr. W. Muszyński