Biblioteka
 
Biblioteka Szkoły Podstawowej
Rok szkolny 2019/2020
 

Godziny pracy biblioteki 
Poniedziałek – piątek     7.45 – 14.45 


Nauczyciele bibliotekarze 

Grażyna Iwanek
Katarzyna Szymańska

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest ważnym centrum informacji dla uczniów, nauczycieli,  pracowników szkoły a także  rodziców. W naszej bibliotece  wydzielono 2 części: wypożyczalnię i czytelnię. Znajduje się też stanowisko komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia to miejsce, w którym udostępnia się czytelnikom zbiory biblioteczne. Posiadamy księgozbiór liczący około 20 tysięcy książek, na który składają się lektury, liczne tytuły z literatury dla dzieci i młodzieży, duży wybór pozycji z literatury polskiej i światowej dla nauczycieli, wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe i metodyczne. W naszych zbiorach można też znaleźć  filmy edukacyjne i programy multimedialne.

Status czytelnika naszej biblioteki potwierdza karta biblioteczna z naklejonym kodem kreskowym i jest niezbędna podczas wypożyczania zbiorów.


Czytelnia

Czytelnia jest miejscem, gdzie czytelnik może skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, gromadzącego przede wszystkim wydawnictwa informacji bezpośredniej, głównie encyklopedie i słowniki, zarówno ogólne, jak i specjalistyczne. Ponadto czytelnicy mogą tu skorzystać z czasopism, które zamawia biblioteka. Są to czasopisma dziecięce i młodzieżowe oraz metodyczne przeznaczone dla nauczycieli. Czytelnia jest również miejscem wystaw, spotkań i konkursów oraz różnorodnych zajęć dydaktycznych.

 Szkolna biblioteka aspiruje do miana kulturalnego centrum szkoły stąd też podejmowane są różne inicjatywy służące promocji literatury, czytelnictwa, rozrywki intelektualnej i wrażliwości na sztukę. 

Organizowane są zajęcia czytelnicze  i konkursy dla najmłodszych uczniów, w tym oddziałów przedszkolnych, imprezy czytelnicze dla uczniów klas starszych, akcje promocyjne i happeningi. Inicjowane są także, często we współpracy z innymi organami szkoły, wydarzenia i imprezy związane z obchodami ważnych świąt i rocznic.

Nauczycielki biblioteki współpracują z innymi nauczycielami podczas realizacji projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych.

Coroczną tradycją jest organizacja szkolnej parady postaci literackich i filmowych.


Aktualności biblioteki

W tym roku szkolnym nauczycielki biblioteki zapraszają uczniów klas starszych do działalności w klubie ŁOWCY. Klub będzie zrzeszać miłośników dobrej książki, rozrywki umysłowej i ciekawych inicjatyw.

Nauczycielki biblioteki zajmują się ewidencją i wypożyczaniem bezpłatnych podręczników dla uczniów. We wrześniu tego roku szkolnego wypożyczono około 6800 podręczników i wydano ok.5320 materiałów edukacyjnych dla uczniów.