Biblioteka
 
Biblioteka Szkoły Podstawowej


Godziny pracy biblioteki 
Poniedziałek – piątek     7.45 – 14.45 

Nauczyciele bibliotekarze 

Grażyna Iwanek
Maria Olech

Biblioteka szkolna jest ważnym centrum informacji dla uczniów, nauczycieli,  pracowników szkoły a także  rodziców. W naszej bibliotece  wydzielono trzy części: wypożyczalnię, czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

Wypożyczalnia to miejsce, w którym udostępnia się czytelnikom zbiory biblioteczne. Tutaj znajduje się księgozbiór główny, księgozbiór broszur i podręczników, a także zbiory audiowizualne - kasety wideo, płyty DVD oraz CD.

Czytelnia jest miejscem, gdzie czytelnik może skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, gromadzącego przede wszystkim wydawnictwa informacji bezpośredniej, głównie encyklopedie i słowniki, zarówno ogólne, jak i specjalistyczne. Ponadto czytelnicy mogą tu skorzystać z czasopism, które gromadzi biblioteka - czasopisma dziecięce i młodzieżowe oraz metodyczne przeznaczone dla nauczycieli. Czytelnia jest również miejscem wystaw, spotkań i konkursów oraz różnorodnych zajęć dydaktycznych.

 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) to szczególne miejsce w szkolnej bibliotece. Wyposażone jest w stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne.
 
Zajęcia czytelnicze
Najmłodsi  czytelnicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach czytelniczych. Stały kontakt z książką zapewnia dzieciom  rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 
Koło Przyjaciół Biblioteki
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać własne zainteresowania, zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę na temat edukacji czytelniczej i medialnej, kultywować tradycje kraju, regionu, miasta, szkoły oraz biblioteki poprzez uczestnictwo w zajęciach Koła Przyjaciół Biblioteki.