Wydarzenia w szkole

Egzamin zewnętrzny, będący podsumowaniem trzyletniego procesu edukacji uczniów gimnazjum, odbył się w dniach 18 – 20 kwietnia 2018r. W ciągu trzech dni młodzież musiała się zmierzyć z wiedzą z historii i WOS-u , języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zmagania te, jak twierdzą gimnazjaliści, nie były łatwe, zwłaszcza, że – jak co roku – uczniów czekały niespodzianki w postaci podchwytliwych pytań czy innej niż przewidywali formy wypowiedzi. 

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 75 uczniów. Gimnazjaliści już we wrześniu zadeklarowali wybór języka obcego i aż 73 uczniów wybrało język angielski.   Zgodnie z przepisami większość uczniów przystępowała do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym; tylko dwóch uczniów zadeklarowało wybór języka niemieckiego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎ Niemniej jednak ilość uzyskanych punktów może mieć kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do wybranej szkoły, toteż większość uczniów podchodzi do egzaminu bardzo poważnie.


Wyniki z testów uczniowie otrzymają w czerwcu, tuż przed ukończeniem nauki w gimnazjum.