Wydarzenia w szkole

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na ten temat, a symboliczny motyw to kolor niebieski.

Nasza szkoła także przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W dniu 5 kwietnia 2018r. na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem uczniowie z klas I–III wraz z nauczycielami ubrali się na niebiesko. Ponadto na terenie szkoły  została wykonana i wyeksponowana  gazetka informacyjna.

 Niektóre klasy uczestniczyły w zajęciach warsztatowych zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej, pt. „Spotkanie z autyzmem”. Dzieci z klas O – III przygotowały plakaty, które przez wiele dni zdobiły korytarze szkoły.

W dniu 6 kwietnia włączyliśmy się w miejskie obchody Dnia Świadomości Autyzmu. Starsi uczniowie naszej szkoły pracowali jako wolontariusze podczas festynu integracyjnego przebiegającego  pod  hasłem „Świat - przyjaciel nas wszystkich”, który odbył  się przed łęczyńskim ratuszem. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Łęcznej i okolic mogli  podziwiać tańce nowoczesne w wykonaniu  uczniów klasy VII d szkoły podstawowej oraz III b oddziału gimnazjalnego. Nasi uczniowie brali udział również w konkursie plastycznym. W kategorii szkół ponadpodstawowych Krzysztof Grabowski i Patryk Keller zajęli pierwsze i drugie miejsce, ich prace były wyeksponowane w Urzędzie Gminy w Łęcznej.

W dniach 9 – 13 kwietnia w ramach zajęć z wychowawcą  we wszystkich klasach odbyły się zajęcia, na których uczniowie poznali specyficzne zachowania i sposób patrzenia na świat ludzi z autyzmem. Biblioteka szkolna przygotowała wystawkę książek o autyzmie.

Wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej oraz gości. Warto podkreślić, że w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej od 1997 r. funkcjonują klasy integracyjne, w związku z tym  szkoła aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju imprezach integracyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz je organizuje.

Zespół do spraw integracji