Wydarzenia w szkole

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz ósmy zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. „Bądź bezpieczny na drodze”. Warunkiem uczestnictwa było indywidualne wykonanie pracy literackiej, grafiki komputerowej lub skryptu w języku kodowania Scratch. Hasło tegorocznej edycji  brzmiało: „Jesteś na drodze. Włącz myślenie!”.
W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań.

Udział w konkursie był doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania ciekawych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego każdej placówki.

Konkurs był dwuetapowy i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W VIII Wojewódzkim Konkursie Szkolnym pt. „Bądź bezpieczny na drodze” na etapie szkolnym wzięło udział łącznie 583 uczniów z 37 szkół, a najwięcej wykonano prac z grafiki komputerowej, bo aż 373.

 

Na etap wojewódzki wpłynęło:

 • 67 prac literackich z 29 szkół,
 • 60 grafik komputerowych z 27 szkół,
 • 39 skryptów wykonanych w języku kodowania Scratch z 22 szkół

 

Patronat nad imprezą sprawowali:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Lubelski Kurator Oświaty,
 • Dyrektor WORD-u w Lublinie.

 

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Pani Anna AugustyniakSekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • Pan Jerzy Surma - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan Artur Banaszkiewicz z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie
 • Pan Piotr Winiarski - Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Lublinie,
 • Pan Teodor KosiarskiBurmistrz Łęcznej,
 • Pan Roman Cholewa - Starosta Łęczyński
 • Pani Wiesława StecPrzewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej,
 • mł. insp. Jarosław Bryl Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
 • Mariusz Marzec – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 • Pani Anna Judin-Bojarczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

 

Sponsorzy nagród:

 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Urząd Miasta w Łęcznej
 • WORD w Lublinie
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej
 • Oddział Powiatowy ZNP w Łęcznej

 

Organizatorzy wydali kalendarz na rok szkolny 2018/2019 r. w nakładzie 100 egz. Poszczególne miesiące zdobią prace plastyczne uczestników Wojewódzkiego Konkursu Szkolnego pt. „Bądź bezpieczny na drodze”. Kalendarz otrzymali uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie, autorzy publikowanych grafik komputerowych, opiekunowie wyróżnionych prac, zaproszeni goście oraz sponsorzy nagród.

Opracował: Witold Muszyński - koordynator konkursu.

 

 KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

 

REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY Z UROCZYSTOŚCI