Wydarzenia w szkole

3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem Konstytucji. To polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Konstytucja była o najwyższym znaczeniu dla państwa ustawę zasadniczą, określającą jego ustrój polityczny, społeczny, gospodarczy. Postanowienia zawarte w Ustawie Rządowej z 1791 r. były rewolucyjne, a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe na miarę epoki.

Jak co roku obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przebiegały w naszym mieście bardzo uroczyście. Delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Po mszy świętej nastąpił  przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych ulicami miasta na plac T. Kościuszki, gdzie program artystyczny przedstawiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1. Następnie, po wystąpieniach okolicznościowych  delegacje samorządów lokalnych, szkół, organizacji oraz zakładów pracy złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

  

fot. W. Muszyński