Wydarzenia w szkole

W celebrowanie tych barwnych obrzędów włączyli się chętni uczniowie klas czwartych i szóstych oraz gimnazjaliści. Podczas warsztatów ozdabiali pisanki. Wspólnie spędzony czas wprowadził wszystkich w radosny nastrój. Materiały wykorzystane do tworzenia ozdób ufundowała Rada Rodziców.

 Oprac. Opiekunowie Klubu