Wydarzenia w szkole

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej tradycyjnie zakończyła rok szkolny Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Barbary, by podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski, przeprosić za wszelkie uchybienia i poprosić o błogosławieństwo na czas odpoczynku. Liturgię sprawował ks. prefekt Karol Madejek, który w homilii podkreślił, że wszelkie ludzkie działanie powinno opierać się na najważniejszym fundamencie, jakim jest Bóg. Życie bez niego przypomina budowanie domu na piasku, który choć często piękny z zewnątrz, runie w wyniku nawet lekkiego podmuchu wiatru.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie wychowawcy klas I-VII wręczyli swoim wychowankom świadectwa i nagrody. Klasy VIII i III oddziałów gimnazjalnych udały się do hali widowiskowo-sportowej, aby w uroczysty sposób pożegnać mury tej szkoły. Z rąk Dyrekcji uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i listy gratulacyjne dla ich rodziców. Nagrodzeni też zostali uczniowie, którzy w sposób szczególny angażowali się w życie szkoły.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez absolwentów pod kierunkiem pani Barbary Woźnicy i pani Bożeny Kozyry. Dekorację wykonała pani Katarzyna Jagiełło, zaś nad stroną techniczną czuwał pan Andrzej Gawliński. Następnie pan dyrektor Sławomir Winiarski życzył uczniom kończącym szkołę udanego wypoczynku, uczulając, by
w dalszym etapie życia pamiętali, aby być po prostu i aż dobrym człowiekiem. Uroczystość zakończyła się „ostatnim odczytaniem” przez wychowawców listy obecności, które odbyło się indywidualnie w klasach.

Opr. Monika Książek-Murawska

Fot. Witold Muszyński

Więcej zdjęć...