Wydarzenia w szkole

 

Informacja dla Rodziców i uczniów dotycząca opłat za zagubione lub zniszczone podręczniki.

Na podstawie art.64.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i procedury udostępniania podręczników obowiązującej w SP4, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

Pieniądze należy wpłacać na konto bankowe

35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

  • konto bankowe szkoły
  • nazwa szkoły
  • kwota
  • imię i nazwisko ucznia, klasa

tytuł wpłaty: za zniszczony/ zagubiony podręcznik

Wysokość wpłacanej kwoty każdorazowo należy uzgodnić z biblioteką.