Wydarzenia w szkole

Ogłoszenie

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
w naborze do oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

                                                    

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej informuje, że od 30 kwietnia do 2 maja 2019r. w sekretariacie szkoły należy złożyć potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej w roku szkolnym 2019/2020.

Do pobrania: