Wydarzenia w szkole

Informuję, że w dniach 10-12 kwietnia 2019r. oraz 15-17 kwietnia 2019r. w szkole odbędą się egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego i uchwały nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2018r. wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły