Miło nam poinformować społeczność uczniowską oraz rodziców, że nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Głównym celem projektu upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Udział w projekcie był dla  naszych uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.

Koordynator projektu

Elżbieta Polak

 


 

Więcej o projekcie na naszej stronie internetowej: