Wydarzenia w szkole

W Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się podsumowanie VIII edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. W tym roku nagrody pieniężne zostały przyznane szkołom przez gminy. W tegorocznej edycji udział wzięło 16 placówek oświatowych z terenu powiatu. Nasza szkoła zajęła I miejsce. 

Alert Ekologiczno -Zdrowotny jest przedsięwzięcie długofalowym, realizowanym przez placówki oświatowe różnego szczebla edukacji. Głównym celem działań alertowych jest poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka poprzez propagowanie wśród dzieci, młodzieży, społeczności szkolnych i lokalnych świadomości ekologicznej i edukacji prozdrowotnej.
W roku szkolnym 2017/18 do udziału w VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego zgłosiło się 16 placówek oświatowo-wychowawczych, w tym 14 szkół podstawowych, 1 szkoła ponadpodstawowa oraz 1 ośrodek młodzieżowo-wychowawczy.

Z przyjemnością informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w tym roku szkolnym również przystąpiliśmy do kolejnej edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego.

 

Opr. Henryka Wrońska