Wydarzenia w szkole

Nasza Szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie organizowanym przez UMCS w Lublinie „Akademia Młodego Przyrodnika”.

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności kluczowych i uniwersalnych takich jak:

  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów, uczenia się i pracy zespołowej.

Dzięki projektowi nasi uczniowie będą mieli możliwość – w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych- uczestniczyć w jednodniowych ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Zapoznają się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Dodatkowo poznają nowoczesną bazę dydaktyczną wykorzystaną w czasie zajęć i warsztatów.

W związku z realizacją projektu zaplanowane są również dwudniowe, atrakcyjne zajęcia wyjazdowe na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja projektu przez naszą szkołę odbędzie się w całości w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

Opr. Henryka Wrońska