Wydarzenia w szkole
Informacja dotycząca wykupu obiadów
na miesiąc CZERWIEC 2019r.
 • Koszt abonamentu obiadowego dla ucznia wynosi - 36,00zł
 • Koszt abonamentu obiadowego dla nauczyciela wynosi - 87,00 zł
 •  
  OPŁATY  ZA ABONAMENT OBIADOWY NALEŻY DOKONYWAĆ
  TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE:
  35 1020 3206 0000 8202 0091 2220


  Opłaty można wnosić wyłącznie w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca w  nieprzekraczalnym  terminie: od 01.06.2019r. do 06.06.2019r.

  1. Opłaty dokonywane w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy będą zwracane na konto wpłacającego.
  2. Nie można dokonywać wpłat według własnych wyliczeń.
  3. Cena abonamentu będzie podawana do wiadomości w pierwszych dniach danego miesiąca.
  4. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.


  Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

  • konto bankowe szkoły
  • nazwa szkoły
  • kwota
  • imię i nazwisko ucznia, klasa (przy klasie proszę umieścić SP dla Szkoły Podstawowej lub Gim. dla Oddziałów Gimnazjum)

   

  Karty obiadowe będą wydawane u intendenta szkoły na podstawie dowodu bankowego lub potwierdzenia wpłaty
  w dniach od 03.06.2019r. do 06.06.2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00
  .


  W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość odebrania obiadu na wynos, za okazaniem karty obiadowej.

   
  UWAGA!!!

  W PRZYPADKU BRAKU KARTY OBIADOWEJ NIE BĘDĄ WYDAWANE OBIADY