Wydarzenia w szkole

W dniu 16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbyła się XVII Powiatowa Olimpiada Integracyjna pod hasłem „WSZYSCY RAZEM!”. Impreza ta jest organizowana w naszej placówce nieprzerwanie od 2002 roku. Tym razem wzięli w niej udział  uczniowie z 16 zespołów klas  integracyjnych z  powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0, I -III, IV - VI  oraz klasy VII, VIII i III klasy gimnazjalne.

 

W organizację olimpiady, jak co roku, aktywnie zaangażowany był Samorząd Uczniowski.  Miła i  niepowtarzalna atmosfera sprawiła, że przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy tegorocznych rozgrywek sportowych otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale  oraz cenne nagrody rzeczowe. Ponadto, przedstawiciele Górnika Łęczna wręczyli zwycięzcom ufundowane przez siebie puchary z logo klubu. Ten miły gest uczynił imprezę jeszcze bardziej atrakcyjną.


Do udziału zaproszono dzieci i młodzież oraz wychowawców i rodziców:

 • z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej,
 • z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy,
 • ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie,
 • z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4,
 • ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej (klasy I - VIII )
 • ze Szkoły Podstawowej w Puchaczowie,
 • ze Szkoły Podstawowej w Dratowie,
 • z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu,
 • z Oddziałów Gimnazjalnych  w  SP 4 w Łęcznej.

Celem przedsięwzięcia było:

 • działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk,
 • integracja dzieci poprzez wspólne zabawy i gry,
 • rozbudzanie potrzeby niesienia pomocy i działania na rzecz drugiego człowieka,
 • propagowanie idei działania zespołowego,
 • integracja środowiska lokalnego,
 • kształtowanie tolerancji,
 • przełamywanie barier w społeczeństwie.

Sponsorami imprezy byli:

 • Gmina Łęczna,
 • Powiat Łęczyński,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej,
 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans,
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej,
 • Górnik Łęczna S.A.

opr: Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans

 

Więcej zdjęć...