Wydarzenia w szkole

W dniu 7 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas VIII z dietetykiem. Celem przygotowanej prezentacji było przedstawienie młodzieży ogromnego znaczenia doboru odpowiedniej diety dla zdrowia. Specjalistka ds. żywienia zwróciła uwagę na postępującą wśród dzieci i dorosłych otyłość i zaproponowała kilka sposobów na rozwiązanie problemu. Oprócz tego zapoznała uczniów z ich zapotrzebowaniem kalorycznym, podała przykłady posiłków koniecznych dla prawidłowego  funkcjonowania młodego organizmu oraz zwróciła uwagę na to, jak ważny jest ruch.  Każdy z uczestników spotkania otrzymał wskazówki dla rodziców na temat żywienia i przykładowe przepisy. Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Odważ się na zmiany", której przewodnią myślą jest promocja zdrowego stylu życia.

Opr. Agnieszka Kwiecińska