Wydarzenia w szkole

2 października 2018 r.  w ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska Cała” dzieci z klasy I „D” i II „B” zwiedziły Poleski Park Narodowy. Nasza przygoda rozpoczęła się od zwiedzenia siedziby Poleskiego Parku w Urszulinie, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach pt: „Łoś super ktoś” i „Tropami zwierząt”. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję poznać bliżej zwierzęta, ich środowisko oraz sposób życia.  Następnie obejrzeli małe żółwiki błotne, które przebywają w specjalnych inkubatorach do czasu zanim nie osiągną odpowiedniego wieku, aby mogły zamieszkać w swoim naturalnym środowisku. Kolejnym punktem wycieczki  było zwiedzanie Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym, w którym dzieci poznały historię powstania Polesia, podziwiały zwierzęta mieszkające na terenie parku, a przede wszystkim poznały historię życia swoich dziadków i pradziadków. W izbie regionalnej dowiedziały się jak żyli kiedyś ludzie, jakich narzędzi używali na roli i w życiu codziennym oraz w jakich warunkach mieszkali. Czworo dzieci miało okazję również przymierzyć oryginalne stroje Poleszuka i Poleszuczki.

Na zakończenie udaliśmy się na ognisko, przy którym każdy uczestnik wycieczki mógł samodzielnie przygotować sobie obiad.

Opr. Dorota Bednarska