Wydarzenia w szkole

Miło nam  poinformować uczniów szkoły podstawowej  oraz oddziałów gimnazjalnych o rozpoczęciu od października  kolejnej edycji  SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA.

                                                           REGULAMIN
1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów.
2. Wyniki będą umieszczane  w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń.
3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej na ocenę,
- sprawdzenia pracy domowej.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi  mimo wylosowanego numerka.                                      
5. Numerek chroni ucznia przed otrzymaniem w tym dniu oceny niedostatecznej.
6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
- aktywnego udziału w lekcji,
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
7. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
opr. Opiekunowie  SU