Wydarzenia w szkole

Zajęcia techniczne w gimnazjum realizowane są w modułach tematycznych. W naszej szkole proponowany jest m.in. moduł fotografia i film. Uczniowie klas trzecich, którzy wybrali te zajęcia dodatkowo, wzięli udział w 3-miesięcznym kursie internetowym pt. „Filmoteka Szkolna. Akcja!” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat historii kinematografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego kina, ale także mieli okazję nakręcenia własnego filmu, bądź udoskonalenia warsztatu krytycznego.

Do udziału w kursie zgłosiło się 8 uczennic, które pracowały w 2 zespołach 4-osobowych.

Kurs składał się z sześciu modułów tematycznych. Uczestnicy mieli średnio 1-2 tygodnie na zapoznanie się z prezentowanymi  treściami oraz wykonanie proponowanych zadań.

 

Po III module uczestnicy kursu posiadali możliwość wyboru ścieżki:

  • Ścieżka I „Warsztat krytyka filmowego” – analiza filmowych środków wyrazu, analiza ujęć i scen, krytyka filmowa, organizacja pokazów filmowych, jak dyskutować i debatować, szkolny dkf, recenzje filmowe. Na zaliczenie tej ścieżki uczestnicy napisali recenzje z wybranego filmu.
  • Ścieżka II „Warsztat młodego reżysera” – inspiracje filmowe, logline, treatment, scenariusz, praca z kamerą, montaż. Na zaliczenie tej ścieżki uczestnicy opracowali własny materiał filmowy (5 minutowy film).

 

Młodzież pracowała pod okiem doświadczonych mentorów, którzy wspierali działania uczestników i udzielali fachowej opinii i wskazówek odnośnie otrzymanych sprawozdań.

Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia kursu, gdyż zaliczyli wszystkie moduły, aktywnie brali udział w dyskusjach na forum oraz oddali pracę końcową.

Zespół krytyka filmowego:

  • Aleksandra Rozmus
  • Nikola Woźniak
  • Aleksandra Wołos
  • Marta Winiarska

 

Zespół młodego reżysera:

  • Aleksandra Falkiewicz
  • Aleksandra Sagan
  • Patrycja Dąbrowska
  • Daria Kotowicz

 

 

Opiekunem edukacji filmowej uczniów był Witold Muszyński.

 

 

KALENDARZ KURSU DLA UCZNIÓW: „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

 

MODUŁ

TERMIN

CZAS TRWANIA

MODUŁ I
Poznajmy się

10.IV./15.IV.2018

1 tydzień

MODUŁ II
Wiedza o filmie – część I
Historia polskiej kinematografii

16.IV./22.IV.2018

1 tydzień

MODUŁ III
Wiedza o filmie – część II
Filmowe środki wyrazu

23.IV./6.V.2018

2 tygodnie

MODUŁ IV
Ścieżka I:
Analiza filmowych środków
wyrazu
Ścieżka II: Inspiracje filmowe

7.V./20.V.2018

2 tygodnie

MODUŁ V
Ścieżka I: Szkolny DKF
Ścieżka II: Scenariusz

21.V./3.VI.2018

2 tygodnie

MODUŁ VI
Ścieżka I: Recenzje filmowe
Ścieżka II: Zdjęcia i montaż
Podsumowanie

4.VI./17.VI.2018

2 tygodnie


Film zespołu młodego reżysera pt. „Dobro zawsze wraca”.