Wydarzenia w szkole

Konferencja zorganizowana 25 maja 2018r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie była doskonałą okazją do poznania i przypomnienia historii najstarszej ekologicznej organizacji w Polsce - Ligi Ochrony Przyrody. Podczas wystąpień organizatorów, zaproszonych gości omówiono realizowane zadania, zwrócono uwagę na różnorodną współpracę ze środowiskiem akademickim, instytucjami, urzędami a także zaprezentowano pracę najaktywniej działających szkolnych kół LOP okręgu radomskiego i lubelskiego. W gronie 7 prezentowanych kół okręgu lubelskiego znalazło się koło LOP z naszej szkoły. Z 10-letniego okresu pracy ukazano istotne zadania realizowane przez szerokie grono uczniów. Zamieszczono informacje o „zielonych lekcjach”, wycieczkach przyrodniczych, prelekcjach, warsztatach, wystawach, konkursach, pracach na rzecz środowiska. Różnorodnej, bogatej działalności wyróżnionych kół dokonała wieloletnia prezes zarządu LOP w Lublinie Pani Anna Mikołajko-Rozwałka.

W gronie licznie zgromadzonym gości, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Ogrodu Botanicznego w Lublinie, zarządu centralnego LOP w Warszawie, stowarzyszeń działających na rzecz ochrony przyrody, współpracujących nadleśnictw, delegacji szkół naszą placówkę reprezentował nauczyciel przyrody, współorganizator przedsięwzięć ekologiczno-zdrowotnych.

Organizatorami konferencji byli:

  • Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
  • Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

Miło było mi uczestniczyć w tak zaszczytnej imprezie - opiekun koła LOP Henryka Wrońska.