Wydarzenia w szkole

30 maja odbyła się w naszej szkole wideokonferencja zorganizowana w ramach projektu Erasmus+ „Już dziś zaplanuj swój sukces”. Rozmowa miała miejsce przy użyciu platformy internetowej eTwinning Live. Wzięli w niej udział uczniowie z grup projektowych szkół partnerskich z Polski, Chorwacji i Łotwy. W czasie wideokonferencji uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na wcześniej przygotowane przez ich rówieśników pytania dotyczące szkół, miast oraz krajów biorących udział w powyższym projekcie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii nastolatkowie nie tylko zobaczyli ponownie swoich rówieśników z krajów partnerskich, ale mogli również doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocną współpracę i zaangażowanie.