Wydarzenia w szkole

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz drugi zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu SuperKoderzy Fundacji Orange. Jesteśmy jedną z 170 szkół w kraju, która otrzyma grant finansowy w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. W nowym roku szkolnym 2018/2019 wybrane klasy czwarte na lekcjach informatyki będą uczyć się programowania w praktyce, rozwijać kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

Szkoły uczestniczące w SuperKoderach mają do wyboru jedną z pięciu ścieżek tematycznych. My wybraliśmy ścieżkę Dziennikarze przyszłości, w ramach której nowocześni młodzi dziennikarze stworzą interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem… zaprogramują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Tablety w dłoń i chodźmy w teren „szukać tematu”!

Do programu zgłosiło się 554 placówek oświatowych. O wyborze szkoły zadecydował trzydziestosekundowy film opracowany przez każdą z nich, którego celem było przekonać Organizatora do zakwalifikowania placówki do udziału w Programie.  Miał on  odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego chcę zostać SuperKoderem?” i nawiązywać do wybranej przez Szkołę ścieżki edukacyjnej.

Ocenie komisji kwalifikacyjnej podlegały:

  • atrakcyjność przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
  • obecność tematyki programowania oraz nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczących o zrozumieniu idei programu SuperKoderzy,
  • zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.

Jesteśmy dumni, że zdobyliśmy uznanie komisji i cieszymy się, że zakwalifikowaliśmy się do programu SuperKoderzy.

Poniżej link do strony z LISTĄ SZKÓŁ PRZYJĘTYCH DO #SUPERKODERÓW.
http://superkoderzy.pl/

Na pozycji nr 160 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej

Opracował lider projektu Witold Muszyński

 

Film zaprezentowany przez naszą szkołę.

 

 W filmie udział wzięli: Michał Dygulski i Adam Międlar z kl. IVc oraz Kacper Szalast z kl. IVe.

 

Przykłady lekcji w realizowanych w ramach programu.

· Lekcja 1

Po wprowadzeniu do Scratcha, bierzemy na warsztat reportaż jako gatunek literacki. Wspólnie z uczniami analizujemy formy filmowe, radiowe i prasowe oraz… rozpoczynamy planowanie własnego reportażu.

· Lekcja 2

Tworzymy mapę mentalną opisującą reportaż jako gatunek, która będzie nam towarzyszyć przez cały okres realizacji projektu. Po tych zajęciach uczniowie rozumieją, czym charakteryzuje się reportaż i potrafią określić jego tematykę.

· Lekcja 3

Nowe pojęcie: podkast! Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób i dlaczego nagrywane są podkasty. Wiele uwagi poświęcamy emisji głosu – ćwiczyć będziemy intonację, dykcję, akcentowanie słów.

· Lekcja 4

Po teorii – czas na praktykę! Zaczynamy pracę z programem do obróbki dźwięku – Audacity.  Poznamy jego podstawowe funkcjonalności i narzędzia i… zmontujemy pierwsze pliki dźwiękowe.

· Lekcja 5

Reportaż o historii szkoły, sonda korytarzowa, wywiady z absolwentami… czyli nastał czas na wybór tematu reportażu. Co więcej, klasa zostanie podzielona na grupy-redakcje, w ramach których wybierzemy naczelnych, fotografów, wywiadowców, technicznych i koordynatorów.

· Lekcja 6

Przygotowujemy plan reportażu-podkastu – wybierzemy fragmenty nagrań, zdjęcia, komentarze. Nauczyciel omówi działanie programu komputerowego, za pomocą którego uczniowie stworzą multimedialny animowany podkast. Będzie to także dobry moment na określenie kryteriów sukcesu dla naszego projektu.

· Lekcja 7

Przed nami superprogramistyczna lekcja! Uczniowie w ramach klasowych redakcji przystąpią do programowania podkastów-animacji, wykorzystując zebrany wcześniej materiał reporterski.

· Lekcja 8

Kontynuujemy wspólne kodowanie!

· Lekcja 9

Czas na przedpremierowe pokazy! W gronie klasowym prezentujemy przygotowane podkasty, uczniowie przekazują uwagi i… pochwały! Jest to moment podsumowania i ustalenia, w jaki sposób podzielić się swoimi osiągnięciami z resztą szkolnej i (pozaszkolnej!) społeczności.