Wydarzenia w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej informuje, że od 30 kwietnia do 2 maja 2019r. w sekretariacie szkoły należy złożyć potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej w roku szkolnym 2019/2020.

Informuję, że w dniach 10-12 kwietnia 2019r. oraz 15-17 kwietnia 2019r. w szkole odbędą się egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego i uchwały nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2018r. wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły

W dn. 4-5 kwietnia odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Prowadziły je siostry Franciszkanki Masjonarki Maryi. Tematem przewodnim była książka i film Opowieści z Narni. Podróż Wędrowca do świtu.