R. szk. 2017/2018

Celem imprezy było odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży, prezentowanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością oraz promowanie idei wolontariatu.

Dnia 5 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbył się XII DZIEŃ INTEGRACJI 2018 pod hasłem ,,Żyj z całych sił !!!”.

Celem imprezy było odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży, prezentowanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością oraz promowanie idei wolontariatu.

W ramach Dnia Integracji ogłoszone zostały konkursy: plastyczny i literacki, odbył się przegląd piosenki i tańca oraz małych form teatralnych. W imprezie brali udział przedstawiciele następujących placówek z naszego województwa: Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, Zespół Szkół w Puchaczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej, która pełniła rolę gospodarza tej imprezy.

Był to dzień w którym uczestnicy zaznali jak ważna jest każda chwila naszego życia, dlatego trzeba uśmiechać się i realizować marzenia, każdego dnia żyć z całych sił!!! Aktorzy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku przypomnieli wszystkim widzom, że należy okazywać szacunek i wdzięczność ludziom, którzy włożyli dużo troski i wysiłku w nasze wychowanie.

Po raz kolejny impreza stała się niepowtarzalną okazją do zaprezentowania niezwykłych zdolności i umiejętności osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mogli oklaskiwać i podziwiać występy przedstawicieli szkół z oddziałami integracyjnymi oraz placówek specjalnych. Występom towarzyszyły niepowtarzalne spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń.

Należy podkreślić, że wszyscy bawili się wspaniale! Podczas wspólnej zabawy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych integrowali się ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali nagrody i słodki poczęstunek. Przedsięwzięcie to było zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz pedagogów specjalnych i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Impreza była współfinansowana przez Gminę Łęczna i Powiat Łęczyński.

Opr. Magdalena Baczek, Agnieszka Batyra, Elżbieta Gładosz, Dorota Wronka